صفحه لیبل های امنیتی
برچسب ایمنی چیست؟
موارد کاربرد
سطوح محل استفاده
نکاتی که باید به آن دقّت داشت!
1- تمام محصولات برچسبي نسبت به دما حساس هستند و معمولا در يك دامنه دمايی قابل استفاده مي باشند. نوع PT اثرگذار بين منها 30 تا 60 درجه  سانتیگراد قابل استفاده است.
2- برای چسباندن برچسب های امنیتی موارد زیر در محل استفاده مناسب نیستند و نوعی مزاحم  برای استفاده محسوب می شوند.
- روغن
- گرد و غبار
 - رطوبت
 - بخ زدگي
 - حلال
 - باقي مانده چسب
صفحه نخست | درباره پایگان | تماس با ما