صفحه لیبل های امنیتی
هولوگرام چیست؟
حالات هولوگرام ها
هولوگرام دو بعدي - سه بعدي:
 اين نوع هولوگرام ها از لايه‌هاي مختلفي تشكيل مي‌شوند كه بر روي يكديگر قرار مي‌گيرند، بطوريكه عمق خاصي را در تصوير ايجاد مي‌نمايند و باعث بوجود آمدن ساختار سه بعدي در هولوگرام مي‌شوند.
هولوگرام Dot-Matrix :
 اين نوع هولوگرام متشكل از نقاط ريزي است كه باعث ايجاد طيف منظمي از رنگها شده و نماي زيبايي را به تصوير مي بخشد.
هولوگرام True Color :
در اين نوع هولوگرام، عكس به طور طبيعي و زنده منعكس مي‌شود كه به هيچ عنوان قابل كپي برداري نمي‌باشد.
هولوگرام Flip-Flop :
اين نوع هولوگرام دو تصوير مختلف را از زواياي مختلف نشان مي‌دهد.اين بدان معناست كه اگرزاويه ديدتغييركند، تصاوير مختلفي در هولوگرام ظاهر مي‌شوند.
هولوگرام شفاف :
در اين نوع از هولوگرام متون و تصاوير قرار گرفته در زير برچسب، قابل رؤيت مي‌باشند و اكثرا بر روي اسناد و مدارك مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
هولوگرام Micro Text :
در اين نوع هولوگرامها، متون و تصاوير مخفي داخل هولوگرام وجود دارند كه در حالت عادي و با چشم غيرمسلح به سختي قابل رؤيت هستند و فقط با ذره‌بين مي توان آنها را مشاهده نمود.
انواع هولوگرام
خدمات پایگان
صفحه نخست | درباره پایگان | تماس با ما