پلمپ های امنیتی

PS-3  30cm 
مواد: پلی پروپیلن

طول: 30cm

توضیحات: کیف ها و کیسه ها
PS-4  25cm 
مواد: پلی پروپیلن  و قفل استال

طول:  25cm

توضیحات: قفل سه مکانیزمه
 

PS-4  35cm
مواد: پلی پروپیلن  و قفل استال
 
طول: 35cm

توضیحات: قفل سه مکانیزمه
 


4 | 3 | 2 | 1
صفحه نخست | درباره پایگان | تماس با ما