صفحه لیبل های امنیتی
برچسب ایمنی چیست؟
موارد کاربرد
1 – براي پلمپ كردن مدارك ونامه هاي مهم
2 - براي پلمپ كردن كارتن وجعبه ها
3 - براي پلمپ كردن ابزارهاي IT
4 - براي پلمپ كردن كيفهاي محرمانه
5 - براي پلمپ كردن جعبه هاي پول
6 - براي پلمپ كردن محفظه هاي پلاستيكي و شيشه اي
7 - براي پلمپ كردن محصولات نظامي
8 – براي پلمپ كردن محصولات مواد غذايي
9 - براي پلمپ كردن فلكه ها و شيرهاي تخليه
         
سطوح محل استفاده
نکاتی که باید به آن دقّت داشت!
صفحه نخست | درباره پایگان | تماس با ما