توضیحات و ویژگی ها

پلمپ تانکر در پروسه حمل شرکت های نفتی، شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع لبنی و روغن کشی ها نقش مهمی دارد و دستکاری در کیفیت یا کمیت مواد داخل تانکر می تواند برای تولیدکنندگان این صنایع بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]