درباره پایگان سیل ایرانیان

تولید کننده‌ی برچسب و لیبل امنیتی

شرکت پایگان سیل ایرانیان بعنوان قدیمی ترین تولید کننده پلمپ های ایمنی امنیتی در ایران از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز نموده است.این شرکت با ایجاد تنوع محصول مطابق نیاز مشتری و تولید پلمپ های با کیفیت و پتانسیل نیروی انسانی متخصص توان تولید انواع پلمپ‌های پلاستیکی، پلمپ کابلی، پلمپ کانتینری، پلمپ کنتور، لیبل امنیتی و هولوگرام امنیتی را دارا می باشد.

Rapid timely delivery

Diversity of products

Support and customer-oriented

Order Registration System

Production license

High-quality design and print

Doors of vehicles and containers

Doors of vehicles and containers

Tankers and carriers

Water, electricity and gas meters

Nylon bags

Sampling containers

Pharmaceutical, food and dairy industries

Carrier boxes and bags

Military units

Computer cases

Confidential envelopes

Drain valves


Aviation industry